Anna Sofia Karolina Jonsson.
Född utom äktenskapet 1885-03-30 i Kramsta, Järvsö (X) 1 . Död 1957-03-20 i Fjärdingstorpet 1:4, Hälsingenybo, Ramsjö (X).
       
 
   
 
     
 
   
 
M Josefina Maria Dunderberg.
Född 1863-02-06 i Sveg (Z). Död 1916-09-02 i Söderhamn (X) 2 . Hushållerska från 1910 till 1916 i Kyrkbyn 7, Arbrå (X) 3 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Lördagen den 24 april 1948 klockan 17.00 anmälde förvaltaren Wessberger i Ljusdal, anställd vid Bergvik och Ala Nya Aktiebolag, till landsfiskalen i Ljusdals distrikt att eld utbrutit i en bolaget tillhörig arrendegård i Ålbäcken. När landsfiskalen och förvaltaren Wessberger kom till platsen, var Hälsingenybos frivilliga brandkår där som hade en brandspruta igång. Mangårdsbyggnaden var helt nedbrunnen förutom ytterväggarna, vilka till större delen var förkolnade. Någon närmare utredning kunde man inte göra vid tillfället.

Tisdagen den 27 april verkställde landsfiskalen i Ljusdals distrikt undersökning på brandplatsen där det konstaterades att mangårdsbyggnaden var uppförd i längdrikting öster-väster med en och en halv våning. Väggarna var av liggtimmer och taket av spån. Byggnaden var 9,6 meter lång och 7,3 meter bred. Byggnaden var helt nedbrunnen förutom ytterväggarna som var helt förkolnade. Byggnaden bestod från öster räknat av kök och skafferi och skrubb samt av två rum. För utrönande av anledningen till den nedbrunna förhördes dessa personer.

Skogsarbetaren Karl Edvin Johansson, född år 1911, skriven och boende i Ålbäcken, hade på lördagseftermiddagen vid 16.40-tiden varit på gården och lagat sin cykel. Han kände hur det luktade brandrök och gick efter för att se var lukten kom ifrån. Han hade gått runt mangårdsbyggnaden och såg då att det brann på norra delen av yttertaket väster om skorstenen.

Han hade sprungit efter en hink och fyllt denna med vatten och klättrade upp på taket för att försöka släcka elden. Eldhärden på yttertalet hade varit 2 meter lång och 1 meter bred. När han såg att det inte hjälpte något när han hällde på vatten, skyndade han in i huset för att rädda lösöret.

Han sprang upp på vinden för att rädda sina kläder och när han kom upp på vinden såg han hur elden slagit igenom yttertaket. Vid tillfället hade hård sydostlig vind varit rådande och på en kort stund hade hela gården varit över tänd.

Vera Andersson, 7 år gammal, som vid tillfället vistades hos farmors mor, blev skickad till Hälsingenybo för att larma brandkåren som kom till brandplatsen efter en stund. Mangårdsbyggnaden hade då varit så gott som nedbrunnen men man fick inrikta sig på att förhindra elden att sprida sig till uthusen och den intilliggande skogen.

Karl Edvin Johansson hade inte sina tillhörigheter brandförsäkrade och beräknade att värdet på de uppbrända kläderna uppgick till 300 kronor.

Fru Anna Sofia Johansson hade vid 6-tiden på lördagsmorgonen börjat att elda i järnspisen i köket och det hade eldats så gott som hela dagen. På eftermiddagen vid 15.30-tiden hade dottern Edit gjort upp en ny eld med torr granved. Det hade varit dåligt drag i spisen, vilket det alltid brukade vara innan spisen blev varm. Brandsyn i gården hade utförts våren 1947 och spismuren hade sotats den 30 maj samma år.

Den här dagen hade fru Johansson uppehållit sig i köket när sonen Karl kommit inspingande in och sagt att det brinner på yttertaket. Hon hade genast sprungit ut på gården och sett att det brann i yttertaket på norra sidan väster om skorstenen och intill takåsen och på en stund hade hela mangårdsbyggnaden varit övertänd.

Hon uppgav att Johanssons sterbhus hade varit brandförsäkrad i Försäkringsanstalten Samarbete enligt nedanstående uppställning som tecknades den 8 juli 1943. Personlig lösegendom förvarad i ett boningshus av trä under spåntak, 1500 kronor. Levande inventarier befintliga i en ladugårdsbyggnad av trä under spåntak, 1200 kr. Körredskap befintliga i ett uthus av trä under spåntak, 300 kr. Summa kronor 3.000 kr. (60 800)

Hemmadottern Edit Johansson, född år 1931, berättade att hon hade tänt i köksspisen och hade eldat med torr granved men hade inte eldat så hårt i spisen, men erinrade sig att det varit dåligt drag i densamma.

När hon höll på att pressa kläder hade hennes broder Karl kommit in i köket och ropat att det brinner på yttertaket. Hon hade då sprungit ut och begett sig till brunnen efter en hink och därefter sprungit till baksidan av mangårdsbyggnaden, gått upp på stegen och lämnat vattenhinken till Karl uppe på taket.

Hon kunde inte uttala sig om hur det brann på taket eller i vilken omfattning. Edit hade inte sina tillhörigheter brandförsäkrade och uppskattade värdet på det brunna till omkring 550 kronor.

Skogsarbetaren Axel Edvard Johansson, född år 1925 och boende i Ålbäcken, hade vid 16-tiden begett sig hemifrån för att resa till Ramsjö. När han uppehållit sig på järnvägsstationen i Hälsingenybo hade Vera Andersson kommit till honom och berättat att det brinner hemma. Johansson hade åkt motorcykel till sitt hem i Ålbäcken och vid ankomsten hade mangårdsbyggnaden varit helt övertänd.

Han hade dock lyckats komma in i köket och räddat en klocka och vid samma tillfälle fått en mindre brandskada på halsen. Hur elden hade börjat eller vart visste han inte. Han hade inte sina tillhörigheter brandförsäkrade men uppskattade värdet på det brunna till omkring 700 kronor.

Hemmansägaren och brandchefen för Hälsingenybos brandkår, Bror Jonas Adrian Jonsson i Hälsingenybo, fick ett larm klockan 17.02 på lördagseftermiddagen att det brann i Ålbäcken. Han kallade genom bud och telefon på brandsoldaterna för att rycka ut till Ålbäcken. De ryckte ut med 15 man och en brandspruta och när man kom till brandplatsen hade hela mangårdsbyggnaden varit övertänd och elden slog ut genom alla fönster.

Efter 15 minuter sedan Jonsson blivit larmad hade de vatten i slangarna. Man kunde inte göra något åt släckningen av elden i mangårdsbyggnaden utan fick istället inrikta sig på att förhindra att elden att sprida sig till skogen och till de närliggande uthusen. Han visste heller inte var elden börjat eftersom hela mangårdsbyggnaden varit övertänd när de kom till platsen.

Förvaltaren Wessberger uppgav att den brunna mangårdsbyggnaden ägdes av Bergvik och Ala Nya Aktiebolag men att bolaget inte hade tecknat någon brandförsäkring. Wessberger uppskattade värdet på den brunna byggnaden till 9000 kronor. (182 500) Vid verkställd utredning hade inte något framkommit som kunde tyda på något brottsligt förfarande som hade förorsakat branden.

Fotnot: Innan branden bröt ut, skulle familjen vräkas ifrån huset, eftersom maken Jonas Johansson hade avlidit strax före. Familjen blev sedan misstänkt att ha anlagd branden.

Landsfiskalen i ljusdal EIVa:7.

Relationer och barn

Trolovad 1911-10-01 i Ljusdal (X) 4 .

Jonas Edvard Johansson. uparrow.png
Född 1887-03-14 i Kolsvedja, Ljusdal (X).
Död 1947-05-10 i Ålbäcken, Hälsingenybo, Ramsjö (X).
Arrendator från 1939 till 1947 i Ålbäcken, Hälsingenybo, Ramsjö (X).

Arrendator från 1911-1924 i Horne 2 och från 1924-1939 i Österås, Sjöbo 4.
Bouppteckning förrättad 1949-01-19 i Ålbäcken, Hälsingenybo, Ramsjö (X) 5 .

Nanna Maria Johansson. rightarrow.png
Född 1913-03-17 i Horne, Ljusdal (X) 6 .
Död 1966-05-14 i Fjärdingstorpet 1:4, Hälsingenybo, Ramsjö (X).
Hembiträde i Ålbäcken, Hälsingenybo, Ramsjö (X) 7 .
Källor
  1. Järvsö (X) C:8 1881-1894 sid 62
  2. Arbrå (X) F:5 1911-1924 sid 53
  3. Arbrå (X) AIIa:4b 1911-1918 sid 669
  4. Ljusdal (X) EI:6 1895-1916 sid 152
  5. Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt (X) FII:36 1948 sid 64
  6. Ljusdal (X) CI:12 (1911-1920) sid 90
  7. Ramsjö (X) EI:3 (1895-1947) sid 102