Här kommer jag att publicera mina släktutredningar med biografiska anteckningar där det finns över adliga, ointroducerade adliga ätter, präster, borgare, bönder och andra som förekommer i antavlorna.

I min släktforskning fokuserar jag inte på att “komma så långt bak som möjligt” utan fokuserar på källor till alla personerna som går att finna. Utan källor råder tvivel.

Jag hoppas självfallet alltid att finna många intressanta händelser för att få en sån stor kunskap om våra förfäders historia.

Syftet med hemsidan är att göra mina egna forskningsresultat tillgängliga för alla.

Vissa släkter i min forskning är sammanställda eller kompletterade med stöd av andras utredningar – i så fall har jag angett källan till deras hemsidor.

Om du träffar på felaktigheter, skicka gärna ett mail, eller så kanske du kan bidra med uppgifter som jag har missat.

Fel kan alltid uppstå, men självklart strävar jag efter att ange källor till mina uppgifter.

I min släktforskning använder jag släktforskarprogrammet Disgen 2019 och antavlorna är utskrivet av samma program med min äldsta son som proband.

Gamla fotografier kommer också att läggas upp inom kort.

Under tiden, läs gärna mina andra sidor om levnadsöden i mellersta Norrland och min hembygd Utansjö i Ångermanland.