Hem

Hem

Mina anteckningar

Släkt- och hembygdsforskning

Strödda anteckningar

Välkommen till mina

släktforskningssidor som i till största delen omfattar mina barns antavlor – från Nederkalix i norr, till Lund i söder och även avstickare i våra grannländer.

Här presenterar jag mina genealogiska anteckningar som jag har gjort på senare tid. Bland annat nämndemän i Ångermanland 1543-1900, knektar i Ångermanland och Medelpad 1618-1686, häradshövdingen Lars Stridsberg i Boteå (Y) och fogden Mats Matsson Möller på Utansjö, Högsjö (Y).

Mina barns antavlor

Anlistor i pdf

Min huvudforskning ligger på mina barns antavlor och här presenterade i fem första generation med mig och barnens mor som baspersoner. 

Fullständiga anlistor kommer att finnas i pdf-format som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. 

I antavlorna kommer även att finnas biografi över ”kända” och okända personer.

Biografiska anteckningar

Några av personerna i antavlorna

"Spel-Erik"

Lokala spelmannen från Viken i Torps socken, har inte bara några melodier upptecknade efter sig – även några berättelser.

Mats Matsson Möller

Fogden i Ångermanland, Mats Matsson Möller hade stora ekonomiska bekymmer och var bl. a. tvungen att lämna ifrån sig sitt hemman.

Melchior Graaf

Gevärsrustmästaren Melchior Graaf’s sigill med vilken han bekräftar sin namnteckning sista gången i livet den 5 oktober 1680.

Släkten Ekman

Under många år har jag försökt att spåra Jonas Ekman (1700-1793) som var sergeant och besökare i Åre.